Close

کتاب_کپی_رایتینگ

یک دلیل تاریخی برای خوندن کتاب کپی‌رایتینگ

یکی از مشکلاتی که دسترسی به اینترنت بوجود آورده، “خود همسان بینی با بقیه دنیاست”! اینترنت تمام مرزهای موجود فرهنگی و تاریخی رو در ذهن ما پاک کرده و به اشتباه فکر می کنیم که همه ما آدم ها روی یک پلتفرم تاریخی-فرهنگی مشترک ایستاده ایم و توقعات اشتباهی برامون بوجود آورده. اگه خیلی سریع […]

Read More