Close

کتاب_سرخ_و_سیاه

یک روز ویژه از نزدیک با شاهین ترکمن

جمعه هجدهم بهمن نودوهشت، کلی خاطره از مهر سال هفتاد و یک، روزی که به همراهی پدرم و آقای مهندس شیخ به دعوت آقای امیرهوشنگ نوروزلو – نوروزی – به شرکت سیته رفتم و به مدیران شرکت معرفی شدم، و آبان همون سال که قرار شد دوره همکاری آزمایشی رو آغاز کنم، از پیش چشمم […]

Read More

در “سرخ و سیاه”، استراتژی و خلاقیت بیداد می کنه

کتاب “سرخ و سیاه” انتشارات سیته، دیروز – نوزدهم آبان نود و شش – در گالری سهراب و کافه تبلیغات رونمایی شد؛ کتابی که با توجه به شرایط سال های گذشته و امروز، و چشم انداز آینده نزدیک، بعید می دونم بتونه مشابه یا رقیبی در سی سال آینده داشته باشه. نمی خوام گزارش مراسم […]

Read More