Close

چالش_لاکتیویا

چالش لاکتیویا، نسخه ای یکسان برای همه؟

فکر می کنم همه درباره چالش لاکتیویای ماست های کاله اطلاعات کافی داشته باشن، ولی اگر هم ندارید می تونید اول اینجا کلیک کنید و با این چالش آشنا بشین، و بعد ادامه مطلب رو بخونید؛ چالشی که اگه توسط ناظران بهداشت و درمان بررسی بشه، شاید برند کاله رو به چالش بکشه. استفاده از […]

Read More