Close

هزینه_تولید_ایده_تبلیغاتی

So the money is in the idea

بسیاری از کسانی که در بخش خصوصی ایران در جایگاه مدیریت نشستن سواد آکادمیک مدیریتی ندارن و بخش عمده ای از مشکلات و کاستی ها و کندی ها و اشتباهاتی که صدمه های جبران ناپذیری هم به کاروکسب خودشون و هم تولید و اقتصاد کشور می زنه نتیجه فقدان دانش مدیریته؛ یک مدیر خوب و […]

Read More