Close

نمای_فروشگاه

تابلوهایی که به سختی اطلاع رسانی می کند

تابلوی سردر فروشگاه ها، علاوه بر اطلاع رسانی درباره محل فروشگاه، با استفاده از هویت بصری برند تلاش می کند تا حس و حال برند را نیز به مخاطب  القا کرده و مشتری احتمالی را برای ورود به فروشگاه ترغیب کند؛ اما در آشفته بازار معماری و شهرسازی و بافت شهری تهران، گاهی اوقات نه […]

Read More