Close

نقد_پوستر

این سی مرغ رو دوست دارم

حرکت هایی – بخوانید فیلم هایی – همگرا که در یک شب پرستاره بعضی هاشون تبدیل به سیمرغ می شن در عین حال که سی مرغ باقی موندن! نمی دونم بریف چی بوده یا طراح چی فکر کرده، ولی این برداشت منه و خیلی هم دوستش داشتم. سال هاست که فرم سیمرغ جشنواره فیلم فجر […]

Read More