Close

عکاسی_تبلیغاتی

ثبت تصویر تئاتر و عکاسی تبلیغاتی تئاتر

درباره مطالبی که در ادامه می نویسم هنوز به هیچ قطعیتی نرسیده ام؛ هنوز وسط توفان فکری هستم. عکاسی تئاتر، فکر می کنم با سه دیدگاه می شه رفت سراغش: 1- ثبت تصویر از دیدگاه  کارگردان – چیزی که کارگردان می خواد مخاطب ببینه؛ هیچوقت با کارگردان ها معاشرت نکرده ام که بدونم دقیقن چی […]

Read More

وسوسه…

پاندورا* مغلوب وسوسه شد و در جعبه ممنوعه رو بازکرد، همه مصائب بیرون اومدن و در زمین پراکنده شدن و تنها امید در جعبه باقی موند؛ پس برای نشکستن دل بانو پاندورا هم که شده من امیدوار می مونم تا روزی عکاسان تبلیغاتی به جای اهمیت دادن به چهره سلبریتی موجود در عکس، تمام هم […]

Read More