Close

طراحی_رایگان

چه چیزی ارزش انسان را تعیین می کند؟ انسان بودنش یا برند شخصی اش؟

رفتارهای غیر حرفه ای، همیشه در صنف گرافیک و تبلیغات وجود داشت، تاثیر کوتاه مدت بیلبوردهای چاپ آقا با مضمون “طراحی رایگان”، علنی کردن این پدیده ناخوشایند بود؛ اما بدون شک در دراز مدت و در صورت ادامه این کمپین، فرهنگ مشتریان صنف گرافیک و تبلیغات، از شرایط کمی تا قسمتی نامناسب، به مرحله نیمه نامناسب […]

Read More