Close

صنف_تبلیغات

بازی برد-برد من و صنف

بارها و بارها مزایا و منافع گسترش شبکه اجتماعی و حضور در جمع های حرفه ای پرانرژی رو تجربه کرده ام و بسیاری از پیشرفت ها، موفقیت ها و خوشبختی های زندگیم رو مدیون اجتماعی بودنم هستم، بازی من و جمع/جمع و من همیشه برام یک بازی برد-برد بوده حتا زمانی که شکست خورده ام/خورده […]

Read More