Close

دیدگاه_هنری_فورد

اجازه دهید دوران فقید هنری فورد فقید را دفن کنیم

از نظر من، ترسناک ترین داستان جهان، داستان پرسه زدن روح هنری فورد در دفاتر مهندسان مشاور و حلولش در جسم کارشناسان تهیه گزارش های توجیه فنی و اقتصادی پروژه هاست در دوران پادشاهی مشتری و تنوع بازارها و گرایش های فکری و رفتاری میلیاردها مصرف کننده ای که به اطلاعات آزاد دسترسی دارند؛ و […]

Read More