Close

دکتر_مسعود_سعیدی

شکوفایی کار و اقتصاد، بدون زیربنای فرهنگی، خواب و خیالی بیش نیست

فرهنگ، سیستم عامل جامعه است؛ همونطوری که برنامه های اجرایی کامپیوتر برای استفاده از توان و امکانات سخت افزار باید روی سیستم عامل مناسب نصب بشن، سواد و تخصص و فعالیت های تولیدی هم باید روی بستر فرهنگی مناسب قرار بگیرن تا خروجی مناسب ایجاد کنن. نمونه ای که نیاز به هیچ توضیحی نداره: ژاپن […]

Read More

ببین، فقط بیننده نباش!

اوائل تابستان نودوشش به دعوت دوست و همکار گرامی ام جناب آقای شاهین ترکمن، مدیر آژانس تبلیغاتی سیته، برای همکاری در پروژه برندینگ تلویزیون اینترنتی آیو دعوت شدم؛ جلسه ها با حضور تیم سیته به مدیریت آقای شاهین ترکمن و تیم آیو به مدیریت جناب آقای دکتر مسعود سعیدی برگزار می شد، و این همکاری […]

Read More