Close

خلاقیت_در_تئاتر

خلاقیت در تبلیغات – خلاقیت در هنرهای نمایشی

تئاتر و تبلیغات هر دو در پی افزایش آگاهی مخاطب و ایجاد تغییری در رفتارش هستن، به عبارتی هر کدوم به نوعی کار آموزشی انجام می دن؛ اما اگه محور مختصات فعالیت های آموزشی رو رسم کنیم، درست در دو قطب مخالف هم قرار می گیرن، چرا؟ برای اینکه تئاتر رو خود مخاطب پیگیر می […]

Read More