Close

بازی_رایانه_ای_ایرانی

درباره محصول ایرانی – بازی های کامپیوتری ماجراجویانه

در بزرگی و جذابیت بازار بازی های کامپیوتری شکی نیست، و حضور پررنگ بازی های موفق ایرانی در این بازار داغ و سودآور قطعن باعث خوشحالیست، ولی معتقدم که درباره تعریف بازی ایرانی و لزوم بازنگری در این تعریف باید بیشتر فکر کنیم. یکی از پرطرفدارترین گروه بازی ها، بازی های ماجراجویانه است که انواع […]

Read More