Close

آخلاق_حرفه_ای

داستان مانی، بخش نهم: اخلاق حرفه ای مانی

در تحلیل سیستم یه عارضه ای وجود داره با عنوان: “Taking it as obvious”  یعنی چیزی رو بدیهی پنداشتن و درباره اش تحقیق و بررسی نکردن و ارسال اطلاعات اشتباه به فاز طراحی سیستم که می تونه به طراحی غلط یا خیلی غلط یا حتی فاجعه بیانجامه و تمام زمان و هزینه پروژه رو نابود […]

Read More