Close

Monthly Archives: سپتامبر 2021

طرح صیانت از مسافران فضای غیرمجازی

رم، یکی از معروف ترین شهرهای جهان، می خوام برم ببینم چیه که اینقدر همه ازش حرف می زنن. با یه دوست رم شناس مشورت می کنم که توی رم کجا هتل بگیرم، کجا غذا بخورم، کجاها بگردم. اگه این رفیق من اهل هنرگردی باشه، وقتی برگردم ذهن و روح و احساسم پر از زیباییه. […]

Read More