Close

Monthly Archives: جولای 2019

قاتل اسلوگان و تگ لاین

نخستین تعبیر ذهن شما از واژه “هیجان” چیه؟ هیجان رانندگی فورمول وان؟ هیجان بانجی جامپینگ؟ هیجان شب کنکور و امتحان؟ هیجان دیدن کسی که دوستش دارید؟ هیجان بعد از شنیدن خبر زلزله در زادگاه تون؟ هیجان مصاحبه استخدام برای کاری که بهش نیاز دارید؟ هیجان انواع و اقسام داره، مثبت و منفی، دوست داشتنی و […]

Read More

شعار تبلیغاتی پارس آنلاین و اولین تجربه های فیلترینگ

زمانی وبلاگ نویس فعالی بودم و درباره هرچیزی که فکر می کردم می نوشتم؛ از جمله اولین تجربه های فیلترینگ اینترنت؛ مطلبی که در ادامه میاد شونزده سال پیش نوشتم: “به عنوان يک نويسنده شعارهای تبليغاتی من اين شعار رو بهترين شعار تبليغاتی قرن در ايران انتخاب می کنم.برای اينکه شما هم با بنده همراه […]

Read More