Close

چنانچه شما برای هرکدام از این واژگان پیشنهاد مناسبی دارید با ما در میان بگذارید؛ ما همیشه از یادگیری لذت می بریم و استقبال می کنیم.

  • مارکتینگ: مارکتینگ از فعالیت های متفاوتی تشکیل شده که بازاریابی یکی از آنهاست. 
  • برند: “برند” چیزی بیش از یک “نام تجاری” یا “لوگو” است.
  • ماژولار: اگر از واژه های “پیمانه ای” یا “پارندی” استفاده کنیم بخشی از مخاطبان دچار دردسر می شوند و خودمان نیز به همچنین!